Nauka drogą do sukcesu

,,Ucz się, ucz, ponieważ edukacja do potęgi klucz! ” – zapewne nie raz usłyszałeś to od ludzi bardziej doświadczonych. Jedni mówią, że okres nauki jest świetny, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy czas w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego stwierdzić, bo dostrzegalnie widać, że zdania są różnorodne.

Każdy po zakończeniu szkoły wyraża własną opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które obecnie się uczą częstokrotnie narzekają, ale z drugiej strony na myśl przychodzą opowiadania mamy, w których tak niesamowicie szczęśliwie wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich podejście budziło zachwyt. Zdarzały się oczywiście osobliwości.

W tych czasach też są, aczkolwiek przeważnie w odwrotną stronę. Słowo „nauka” jest interpretowana przez każdego odmiennie. Należy na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją określają całe swoje istnienie. Uzyskują wiedzę, którą mogą ulokować w danej dziedzinie, ale nie uważają, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się jedynie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych twierdzeń jest odrobinę racji.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy edukują się, mają wzorowe wyniki jest swobodniej w życiu, bo dostać się na odpowiednie studia nie jest tak bardzo przystępnie. Jeśli ktoś pragnie rozwijać się w kierunku np. medycyny, nauka jest nieodzowna, a zdobyta wiedza będzie partnerować przez cały czas wykonywania swojego zawodu. Żadna pomyłka nie jest dopuszczalna. Osoby, które posiadają kłopoty z przyswajaniem wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie. Praca fizyczna dominuje nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do nauki, jako że z biegiem czasu docenią te godziny przebywane na żmudnym powtarzaniu usypiającego materiału na egzamin.

Streszczając: uzyskana wiedza i umiejętności towarzyszą nam nieustannie, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka wydaje dużo kluczy, a jedynie do nas należy decyzja czy ich użyjemy.